Γυμνάσια στην Πετρούπολη

1ο Γυμνάσιο Πετρούπολης


Το σχολείο βρίσκεται στην συμβολή των οδών ΑΝ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ 84 & ΘΕΣΣΑΛIΑΣ , Τ.Κ. 13231, Τηλ.: 2105012936

Ιστοσελίδα Σχολείου: http://1gym-petroup.att.sch.gr/autosch/joomla15/

 

2o Γυμνάσιο Πετρούπολης


Το σχολείο βρίσκεται στην συμβολή των οδών ΕΛΑΙΩΝ &. ΚΡΩΠΙΑΣ , Τηλ. 2105013116 

Ιστοσελίδα Σχολείου: http://2ogymnasio.wix.com/home 

 

3ο Γυμνάσιο Πετρούπολης


Το σχολείο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ & ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ, Τ.Κ. 13231, Τηλ: 2105014899

Ιστοσελίδα σχολείου: http://3gym-petroup.att.sch.gr/

 

4ο Γυμνάσιο Πετρούπολης


gymn4petr

Το σχολείο βρίσκεται στην ΑΝ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ &. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,Τηλ: 2105030010

Ιστοσελίδα σχολείου: http://4gym-petroup.att.sch.gr/autosch/joomla15/

 

5o Γυμνάσιο Πετρούπολης


5gymnpetr

Το σχολείο βρίσκεται στην συμβολή των οδών ΕΛΑΙΩΝ & ΚΡΩΠΙΑΣ,Τηλ: 210 5016118 

 Ιστοσελίδα σχολείου: http://5gym-petroup.att.sch.gr/autosch/joomla15/

 

 

6ο Γυμνάσιο Πετρούπολης


6gp

Το σχολείο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Β.Ηπείρου & Ολυμπίας, Τηλ.: 2105058174

 Ιστοσελίδα σχολείου: http://6gym-petroup.att.sch.gr/globalsch-autosch/iware/

ΝΕA

new-clipart Τράπεζα Θεμάτων Β΄Λυκείου

new-clipart ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2016

Tα εξεταζόμενα μαθήματα ανά πεδίο:

 

- 1ο επιστημονικό πεδίο (ανθρωπιστικές σπουδές, νομικές): Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία, Λατινικά.

 

- 2ο επιστημονικό πεδίο (θετικές και τεχνολογικές επιστήμες): Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία ή Πληροφορική.

 

- 3ο επιστημονικό πεδίο (επιστήμες υγείας): Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία, Βιολογία.

 

- 4ο επιστημονικό πεδίο (επιστήμες οικονομίας, κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες): Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Αρχές Οικονομικής Επιστήμης, Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

 

- 5ο επιστημονικό πεδίο (παιδαγωγικών επιστημών): Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία, Αρχές Φυσικών Επιστημών.


 

Βάσεις 2014


Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015.

N

E

A