Το φροντιστήριο Μαθηματική Επιλογή παρέχει δωρεάν Διαδικτυακά μαθήματα στους μαθητές του. Στα μαθήματα αυτά περιέχονται:

  • Hλεκτρονικά τεστ - Διαγωνίσματα,
  • Σημειώσεις,
  • Τυπολόγια,
  • Ασκήσεις.