Πρόγραμμα Σπουδών

 ΔΙΕΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

  ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ Η ΥΛΗ ΤΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

check mark  Γ΄ Λυκείου


 

Θετικών Σπουδών

Μαθήματα
 ΩΡΕΣ
  Μαθηματικά     6
   Χημεία    3
Φυσική 4
Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία 3

 

Σπουδών Υγείας

Μαθήματα  ΩΡΕΣ
  Βιολογία     3
   Χημεία   3
Φυσική 4
Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία 3

 

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθήματα   ΩΡΕΣ  
  Μαθηματικά      6
   ΑΕΠΠ   4
ΑΟθ 3
Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία 3

 

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα   ΩΡΕΣ  
  Αρχαία    5
Ιστορία 3
Λατινικά 2
Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία 3

 

check mark  Β΄ Λυκείου


 

Θετικών Σπουδών

 Μαθήματα Προσανατολισμού 
 ΩΡΕΣ 
    Μαθηματικά
5
Φυσική 3
Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία
2
Χημεία 2

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σπουδών

 Μαθήματα Προσανατολισμού   ΩΡΕΣ 
    Μαθηματικά 5
Αεππ Γ΄Λυκείου 2
Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
ΑΟΘ  1

 

Ανθρωπιστικών Σπουδών

 Μαθήματα Προσανατολισμού 
 ΩΡΕΣ 
Αρχαία
4
Ιστορία Γ΄Λυκείου 2
Ν.Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Λατινικά 1

 

check mark  Α΄ Λυκείου


 

Α΄ Λυκείου

     Μάθημα   
   Ώρες    
 Άλγεβρα    3
Αρχαία 2
 Φυσική   2
 Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία  
2
Χημεία 2
Γεωμετρία 2

 

check mark  Γ΄ Γυμνασίου


 

Γ΄ Γυμνασίου

 Μάθημα    Ώρες   
 Μαθηματικά   4
 Φυσική   2
 Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία  2
Αρχαία 1
Χημεία 1

 

check mark  Β΄ Γυμνασίου


 

 Β΄ Γυμνασίου

 Μάθημα     Ώρες  
 Μαθηματικά 
3
 Ν.Γλώσσα & Λογοτεχνία 
2
Αρχαία 1
Φυσική 1
Χημεία
1

 

check mark  Α΄ Γυμνασίου


 

Α΄ Γυμνασίου

Μάθημα    Ώρες   
 Μαθηματικά   3
 Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία  2
Αρχαία 1

ΝΕA

Θέματα και λύσεις πανελλαδικών εξετάσεων 2020

 

Τα Θέματα και τις λύσεις των πανελλαδικών εξετάσεων 2020 θα τα βρείτε  εδώ

N

E

A