Πρόγραμμα Σπουδών

 ΔΙΕΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

  ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ Η ΥΛΗ ΤΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

check mark  Γ΄ Λυκείου


 

Θετικών Σπουδών

Μαθήματα
  Θερινή Προετοιμασία 
  Χειμερινή Προετοιμασία  
  Μαθηματικά     6 5
   Χημεία   4 4
Φυσική 4 4
Έκθεση 2 2
Λογοτεχνία 1 1

  

Σπουδών Υγείας

Μαθήματα 
  Θερινή Προετοιμασία  
  Χειμερινή Προετοιμασία  
  Βιολογία    4 4
   Χημεία   4 4
Φυσική 4 4
Έκθεση 2 2
Λογοτεχνία 1 1

 

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθήματα   Θερινή Προετοιμασία 
  Χειμερινή Προετοιμασία  
  Μαθηματικά     6 5
   ΑΕΠΠ  4 3
Αοθ 4 3
Έκθεση 2 2
Λογοτεχνία 1 1

 

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα   Θερινή Προετοιμασία 
  Χειμερινή Προετοιμασία  
  Αρχαία    5 5
Κοινωνιολογία 3 3
Ιστορία 2 2
Έκθεση 2 2
Λογοτεχνία 1 1

 

check mark  Β΄ Λυκείου


  

Θετικών Σπουδών

 Μαθήματα    ΘΕΡΙΝΗ Προετοιμασία 
    Μαθηματικά 6
  Έκθεση - Λογοτεχνία   2

 

Θετικών Σπουδών

 Μαθήματα Προσανατολισμού 
 Χειμερινή Προετοιμασία 
    Μαθηματικά B΄Λυκείου
2
 Μαθηματικά Γ΄Λυκείου  1
Φυσική Β΄Λυκείου 2
Φυσική Γ΄Λυκείου 1
Αεππ Γ΄Λυκείου 2
Αοθ Γ΄Λυκείου 2
Μαθήματα Κορμού Χειμερινή Προετοιμασία
Άλγεβρα 3
Φυσική 1
Ν. Γλώσσα
2
Χημεία 2

 

 

Ανρωπιστικών Σπουδών

 Μαθήματα    ΘΕΡΙΝΗ Προετοιμασία 
    Αρχαία 3
  Έκθεση - Λογοτεχνία   2

 

Ανθρωπιστικών Σπουδών

 Μαθήματα Προσανατολισμού 
 Χειμερινή Προετοιμασία 
Αρχαία Β΄ Και Γ΄Λυκείου
4
Λατινικά Γ΄Λυκείου 1
Ιστορία Γ΄Λυκείου 1
Μάθηματα Κορμού  Χειμερινή Προετοιμασία
Άλγεβρα 3
Φυσική 1
Ν.Γλώσσα 2
Χημεία 2

 

check mark  Α΄ Λυκείου


 

Α΄ Λυκείου

     Μάθημα   
   Ώρες    
 Άλγεβρα    3
Αρχαία 2
 Φυσική   2
Ν. Γλώσσα
2
Χημεία 2
Γεωμετρία 2

 

check mark  Γ΄ Γυμνασίου


 

Γ΄ Γυμνασίου

 Μάθημα    Ώρες   
 Μαθηματικά   4
 Φυσική   2
Αρχαία 2
Έκθεση 1
Χημεία 1

 

check mark  Β΄ Γυμνασίου


 

 Β΄ Γυμνασίου

 Μάθημα     Ώρες  
 Μαθηματικά 
3
 Φυσική
2
Αρχαία 2
Έκθεση 1
Χημεία
1

 

check mark  Α΄ Γυμνασίου


 

Α΄ Γυμνασίου

Μάθημα    Ώρες   
 Μαθηματικά   3
 Αρχαία  2
Έκθεση 1

N

E

A