Πρόγραμμα Σπουδών

 ΔΙΕΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

  ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ Η ΥΛΗ ΤΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

check mark  Γ΄ Λυκείου


 

Θετικών Σπουδών

Βασικά Μαθήματα
  Θερινή Προετοιμασία 
  Χειμερινή Προετοιμασία  
  Φυσική    4 4
   Χημεία   3 3
Ν. Γλώσσα 2 2
Μαθήματα Επιλογής Θερινή Προετοιμασία Χειμερινή Προετοιμασία
Μαθηματικά 6 5
Βιολογία 2 2

 

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Βασικά Μαθήματα   Θερινή Προετοιμασία 
  Χειμερινή Προετοιμασία  
  Μαθηματικά Κατ    6 5
   ΑΕΠΠ  4 3
Ν. Γλώσσα 2 2
Μαθήματα Επιλογής
Θερινή Προετοιμασία Χειμερινή Προετοιμασία
Αοθ
3 2
Βιολογία Γ.Π. 1 1

 

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Βασικά Μαθήματα   Θερινή Προετοιμασία 
  Χειμερινή Προετοιμασία  
  Αρχαία    5 5
Ιστορία  2 2
Ν.Γλώσσα
2 2
Μαθήματα Επιλογής
Θερινή Προετοιμασία Χειμερινή Προετοιμασία
Λατινικά
3 3
Βιολογία Γ.Π. 1 1

 

check mark  Β΄ Λυκείου


  

Θετικών Σπουδών

 Μαθήματα Προσανατολισμού   ΘΕΡΙΝΗ Προετοιμασία 
    Μαθηματικά 24 ΩΡΕΣ

 

Θετικών Σπουδών

 Μαθήματα Προσανατολισμού 
 Χειμερινή Προετοιμασία 
    Μαθηματικά B΄Λυκείου
2
 Μαθηματικά Γ΄Λυκείου  1
Φυσική Β΄Λυκείου 2
Φυσική Γ΄Λυκείου 1
Αεππ Γ΄Λυκείου 1
Αοθ Γ΄Λυκείου 1
Μαθήματα Κορμού Χειμερινή Προετοιμασία
Άλγεβρα 3
Φυσική 1
Ν. Γλώσσα
2
Χημεία 2

 

 

Ανρωπιστικών Σπουδών

 Μαθήματα Προσανατολισμού   ΘΕΡΙΝΗ Προετοιμασία 
    Αρχαία 12 ΩΡΕΣ

 

Ανθρωπιστικών Σπουδών

 Μαθήματα Προσανατολισμού 
 Χειμερινή Προετοιμασία 
Αρχαία Β΄ Και Γ΄Λυκείου
4
Λατινικά Γ΄Λυκείου 1
Ιστορία Γ΄Λυκείου 1
Μάθηματα Κορμού  Χειμερινή Προετοιμασία
Άλγεβρα 3
Φυσική 1
Ν.Γλώσσα 2
Χημεία 2

 

check mark  Α΄ Λυκείου


 

Α΄ Λυκείου

     Μάθημα   
   Ώρες    
 Άλγεβρα    3
Αρχαία 2
 Φυσική   2
Ν. Γλώσσα
2
Χημεία 2
Γεωμετρία 2

 

check mark  Γ΄ Γυμνασίου


 

Γ΄ Γυμνασίου

 Μάθημα    Ώρες   
 Μαθηματικά   4
 Φυσική   2
Αρχαία 2
Έκθεση 1
Χημεία 1

 

check mark  Β΄ Γυμνασίου


 

 Β΄ Γυμνασίου

 Μάθημα     Ώρες  
 Μαθηματικά 
3
 Φυσική
2
Αρχαία 2
Έκθεση 1
Χημεία
1

 

check mark  Α΄ Γυμνασίου


 

Α΄ Γυμνασίου

Μάθημα    Ώρες   
 Μαθηματικά   3
 Αρχαία  2
Έκθεση 1

ΝΕA

new-clipart Τράπεζα Θεμάτων Β΄Λυκείου

new-clipart ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2016

Tα εξεταζόμενα μαθήματα ανά πεδίο:

 

- 1ο επιστημονικό πεδίο (ανθρωπιστικές σπουδές, νομικές): Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία, Λατινικά.

 

- 2ο επιστημονικό πεδίο (θετικές και τεχνολογικές επιστήμες): Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία ή Πληροφορική.

 

- 3ο επιστημονικό πεδίο (επιστήμες υγείας): Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία, Βιολογία.

 

- 4ο επιστημονικό πεδίο (επιστήμες οικονομίας, κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες): Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Αρχές Οικονομικής Επιστήμης, Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

 

- 5ο επιστημονικό πεδίο (παιδαγωγικών επιστημών): Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία, Αρχές Φυσικών Επιστημών.


 

Βάσεις 2014


Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015.

N

E

A