• Νέο Κτήριο
  Νέο Κτήριο
 • Κτήριο 1
  Κτήριο 1

  Φιλικό και Ευχάριστο Περιβάλλον - Σύγχρονες Αίθουσες Διδασκαλίας

 • Κτήριο 1
  Κτήριο 1

  Φιλικό και Ευχάριστο Περιβάλλον - Σύγχρονες Αίθουσες Διδασκαλίας

 • Κτήριο 1
  Κτήριο 1

  Φιλικό και Ευχάριστο Περιβάλλον - Σύγχρονες Αίθουσες Διδασκαλίας

 • Κτήριο 2
  Κτήριο 2

  Φιλικό και Ευχάριστο Περιβάλλον - Σύγχρονες Αίθουσες Διδασκαλίας

 • Κτήριο 2
  Κτήριο 2

  Φιλικό και Ευχάριστο Περιβάλλον - Σύγχρονες Αίθουσες Διδασκαλίας

 • Κτήριο 2
  Κτήριο 2

  Φιλικό και Ευχάριστο Περιβάλλον - Σύγχρονες Αίθουσες Διδασκαλίας

 • Κτήριο 2
  Κτήριο 2

  Φιλικό και Ευχάριστο Περιβάλλον - Σύγχρονες Αίθουσες Διδασκαλίας

 • Κτήριο 2
  Κτήριο 2

  Φιλικό και Ευχάριστο Περιβάλλον - Σύγχρονες Αίθουσες Διδασκαλίας

 • Κτήριο 2
  Κτήριο 2

  Φιλικό και Ευχάριστο Περιβάλλον - Σύγχρονες Αίθουσες Διδασκαλίας

 • Κτήριο 2
  Κτήριο 2

  Φιλικό και Ευχάριστο Περιβάλλον - Σύγχρονες Αίθουσες Διδασκαλίας

 • Οι Εκδόσεις μας

  Πλήρης σειρά 56 βιβλίων, συγγραφείς των οποίων είναι οι καθηγητές μας.

 • ΟΕΦΕ
  ΟΕΦΕ

  Τα φροντιστήρια Μαθηματική Επιλογή συμμετέχουν στα επαναληπτικά θέματα της ΟΕΦΕ.

Pr 073 - TRI - 17 11 10 - 043 Βάσεις Σχολών - Μηχανογραφικό - Υπολογισμός Μορίων 2013-2014

 

  Βάσεις Ημερήσια Γενικά Λύκεια ΕΠΑΛ Ομάδα Β 90

 

  Βάσεις Ημερήσια Γενικά Λύκεια ΕΠΑΛ Ομάδα Β 10

 

  Βάσεις ΕΠΑΛ Ομάδα Α Ημερήσια

 

  Βάσεις εισαγωγής Εσπερινά Γενικά Λύκεια ΕΠΑΛ Ομάδα Β 90

 

  Βάσεις ΕΠΑΛ Ομάδα Α Εσπερινα

 

  Σύγκριση βάσεων Γενικών Λυκείων 2012 με 2013

 

  Σύγκριση βάσεων ΕΠΑΛ 2012 με 2013

 

 Μηχανογραφικό 2014

 

Αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία,
κάντε κλίκ ΕΔΩ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του ACROBAT READER

Υπολογισμός Μορίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρόπος Υπολογισμού Μορίων

 


Υπολογισμός Γενικού Βαθμού Πρόσβασης

(Πανελλήνιες εξετάσεις)

Για τον υπολογισμό αυτών των βαθμών χρειάζεται να γίνουν μία σειρά από ενέργειες. Για την ακρίβεια χρειάζεται να υπολογιστούν:

Α. Ο προφορικός βαθμός (ΠΒ)

Προκύπτει από το μέσο όρο των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων σε κάθε μάθημα. Ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται στο γραπτό βαθμό (αυξάνεται ή μειώνεται) ώστε να διαφέρει το πολύ κατά δύο μονάδες από το βαθμό του γραπτού.

Β. Ο γραπτός βαθμός (ΓΒ)

Είναι ο βαθμός που λαμβάνει ο υποψήφιος σε κάθε μάθημα που εξετάζεται στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Γ. Ο βαθμός πρόσβασης (ΒΠ)

Προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω βαθμών:

 • του προφορικού βαθμού πολλαπλασιαζόμενου με το συντελεστή 0.3

 • του γραπτού βαθμού πολλαπλασιαζόμενου με το συντελεστή 0.7

{Δηλαδή: ΒΠ = ( ΠΒ x 0.3 ) + ( ΓΒ x 0.7 ) }

Γενικός Βαθμός Πρόσβασης (ΓΒΠ)

Προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών πρόσβασης (ΒΠ) όλων των μαθημάτων που εξετάστηκαν με πανελλήνιες εξετάσεις.

Δηλαδή προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών πρόσβασης όλων των μαθημάτων που εξετάστηκαν πανελλαδικά, διαιρούμενα με το πλήθος αυτών των μαθημάτων.

Παράδειγμα.

Έστω μαθητής ο οποίος σε κάποιο μάθημα έχει προφορικούς βαθμούς στα δύο τετράμηνα 18 και 19 αντίστοιχα, και στις πανελλήνιες εξετάσεις το γραπτό του βαθμολογείται με 14,5

Τότε:

Ο μέσος όρος των προφορικών είναι: (18+19):2=18,5

Επειδή ο βαθμός του γραπτού είναι 14,5 προσαρμόζεται ο προφορικός ώστε να διαφέρει το πολύ δύο μονάδες από το γραπτό.
Δηλαδή μειώνεται και προσαρμόζεται στο: 14,5 + 2 = 16,5

Δηλαδή ο μαθητής έχει:

Προφορικό βαθμό: 16,5
Γραπτό βαθμό:14,5

Βαθμό πρόσβασης: (16,5 x 0.3)+(14,5 x 0,7) = (4,95)+(10,15) = 15,1

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ώστε να προκύψει ο βαθμός πρόσβασης για κάθε μάθημα που εξετάστηκε σε πανελλαδικό επίπεδο.
Για να υπολογίσουμε το Γενικό Βαθμός Πρόσβασης βρίσκουμε το μέσο όρο των βαθμών πρόσβασης όλων των μαθημάτων που υπολογίσαμε προηγουμένως.

  

Τρόπος Υπολογισμού Μορίων Εισαγωγής Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Για κάθε επιστημονικό πεδίο, που επιλέγει ο υποψήφιος, έχει ένα σύνολο μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την εισαγωγή του στα τμήματα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου. Ο υπολογισμός των μορίων γίνεται ως ακολούθως:

Αρχικά πολλαπλασιάζονται ο γενικός βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές.

Στη συνέχεια αθροίζονται τα τρία γινόμενα και το άθροισμά αυτό πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100). Δηλαδή, το σύνολο μορίων δίδεται από τη σχέση:

[(γεν. βαθμός πρόσβασης x 8) + (βαθμός πρόσβασης α΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας x 1,3) + (βαθμός β΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας x 0,7)] x 100.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προέρχεται από διαφορετική κατεύθυνση από αυτή στην οποία ανήκουν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, τότε οι βαθμοί των μαθημάτων που τα αντικαθιστούν πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές τους.

Για τα τμήματα και τις σχολές που απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων δίδεται από τη σχέση:

[(γεν. βαθμός πρόσβασης x 8) + (βαθμός πρόσβασης α΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας x 1,3) + (βαθμός β΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας x 0,7) + (βαθμός ειδικού μαθήματος x 1 ή 2 κατά περίπτωση)] x 100

Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το εξής υποθετικό παράδειγμα:

Υποθέτουμε ότι υποψήφιος από θεωρητική κατεύθυνση επιλέγει το 1ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, έχει δε γενικό βαθμό πρόσβασης 17,6 και βαθμό πρόσβασης 18 στα Αρχαία Κατεύθυνσης, 19 στην Ιστορία κατεύθυνσης, 16 στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας, 14 στη Φυσική Γενικής Παιδείας, 17 στη Βιολογία Γενικής Παιδείας και στα Αγγλικά 12. Ο υποψήφιος αυτός θα έχει:

  Στο ΠΡΩΤΟ επιστημονικό πεδίο:

 για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, σύνολο μορίων=(17,6 x 8)+(18 x 1,3) + (19 x 0,7)=177,5 x 100=17750

για το τμήμα Αγγλικής φιλολογίας, σύνολο μορίων =(17,6 x 8)+(18 x1,3)+(19 x 0,7) + (12 x 2) =201,5 x 100=20150

για τα τμήματα Μ.Μ.Ε., σύνολο μορίων =(17,6 x 8)+(18 x 1,3)+(19 x 0,7) + (12 x 1) =189,5 x 100=18950

  Στο ΤΕΤΑΡΤΟ επιστημονικό πεδίο:

για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, σύνολο μορίων=(17,6 x 8)+(16x0,9)+(15,5 x 0,4)=161,4 x 10=16140

 

Τελευταία Νέα

 

new-clipart  Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις μετεγγραφές φοιτητών 2014 - 2015 


 

Βάσεις 2014


Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015.


 

Οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων 2014 ξεκινούν από την Τετάρτη 18-6-2014 και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 14-7-2014

 


 

 

Προκήρυξη Επιλογής Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών

 


 

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων


 

Οι ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) που ως τώρα εισάγονταν καθ’υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε δικό τους ποσοστό θέσεων καταργούνται. Όλοι οι υποψήφιοι πλέον θα διεκδικούν των εισαγωγή τους επί ίσοις όροις και μετά την εισαγωγή τους θα δίνονται ελεύθερες μετεγγραφές στους πολύτεκνους, τρίτεκνους και όσους πληρούν κοινωνικά κριτήρια.

 


 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ - ΤΕΙ

 


 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


 

Στη συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με τον Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλο ανακοινώθηκε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν την Τρίτη 27/5, μετά τις εκλογές. Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας.

 


 

 Ύλη Πανελληνίων 2013 - 2014


 

Πρόγραμμα Σπουδών Σχολείων 2013 - 2014 από το Υπουργείο Παιδείας

 

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Mostly cloudy

22°C

Αθήνα

Παρασκ 13°C / 19°C SP_WEATHER_HEAVY_THUNDERSTORMS_WIND
Σάββατο 13°C / 18°C Partly cloudy/wind
Κυριακή 12°C / 16°C Showers

Επισκέπτες

064810

On line

Έχουμε 2 επισκέπτες συνδεδεμένους

peiramatika

ΑΠΟ  1  ΕΩΣ  31  ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ

Πειραματικά Γυμνάσια

Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α' Γυμνασίου των Προτύπων Πειραματικών Γυμνασίων θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 στις 10 π.μ.

Θέματα και Ενδεικτικές Απαντήσεις για την Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας (Γ)

Θέματα και Ενδεικτικές Απαντήσεις για τα Μαθηματικά (Γ)

Θέματα και Ενδεικτικές Απαντήσεις για τα Φυσικά

 

Πειραματικά Λύκεια

H εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια γίνεται ύστερα από δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα σχολεία στις 25 Ιουνίου 2014

Θέματα και Ενδεικτικές Απαντήσεις για τα Μαθηματικά (Λ)

Θέματα και Ενδεικτικές Απαντήσεις για την Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας (Λ)

ΝΕA

new-clipart Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις μετεγγραφές φοιτητών 2014 - 2015


 

Βάσεις 2014


Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015.

 


 

Οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων 2014 ξεκινούν από την Τετάρτη 18-6-2014 και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 14-7-2014

 


 

Προκήρυξη Επιλογής Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών  

 


 

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων

 


 

Οι ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) που ως τώρα εισάγονταν καθ’υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε δικό τους ποσοστό θέσεων καταργούνται. Όλοι οι υποψήφιοι πλέον θα διεκδικούν των εισαγωγή τους επί ίσοις όροις και μετά την εισαγωγή τους θα δίνονται ελεύθερες μετεγγραφές στους πολύτεκνους, τρίτεκνους και όσους πληρούν κοινωνικά κριτήρια.


 

 

new-clipart  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ - ΤΕΙ


 

 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


 

Στη συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με τον Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλο ανακοινώθηκε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν την Τρίτη 27/5, μετά τις εκλογές. Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας.


 

 Ύλη Πανελληνίων 2013 - 2014


 

Πρόγραμμα Σπουδών Σχολείων 2013 - 2014 από το Υπουργείο Παιδείας

Εισαγωγή Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

N

E

A